Distriktssköterskeledd patientutbildning förastma och kronisk

1349

Kursplan, Vård vid allergi, astma och kroniskt obstruktiv

Kunskapsteamet Astma/allergi/KOL på Akademiskt Primärvårdscentrum vid Region Stockholm har försökt tänka pragmatiskt i detta extraordinära läge vi befinner oss i och samlat ihop i ett dokument praktisk information främst gällande utförande av spirometrier och akutbehandling av obstruktiva besvär. Kompetensbeskrivningen utgör tillsammans med Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård av astma och KOL (2015) en vägledning och rekommendation till arbetsgivare vid anställning av astma-, allergi- och KOL-sjuksköterskor samt till högskolor och universitet vid planering av utbildningar avseende innehåll och struktur. Kursplan för Interprofessionellt lärande vid astma, allergi och KOL (uppdragsutbildning) Interprofessional Learning in Asthma, Allergy and COPD (Contract Education) 7,5 högskolepoäng. Kurskod: 8ME030. Utbildningsnivå: Avancerad nivå.

Astma kol utbildning

  1. Acetylene cga connection
  2. Global quality foods

Giltig till och med 2021-12-31. 2 Bakgrund Kunskapscentrum Allergi, Astma och KOL är en del av sakkunnigorganisationen i Region Skåne Fortbildning Kurser för Hälsoval Skåne finns publicerade i Vårdgivare Skånes Utbildningskalender . Kursplan för Interprofessionellt lärande vid astma, allergi och KOL (uppdragsutbildning) Interprofessional Learning in Asthma, Allergy and COPD (Contract Education) 7,5 högskolepoäng. Kurskod: 8ME030. Utbildningsnivå: Avancerad nivå. En utbildningsserie om KOL som är indelad i fem fristående digitala kurser.

Välkommen till vårdcentralens Astma & KOL-mottagning.

ess i Linköping En resa inom allergi, astma, KOL och andra

Utbildningsnivå. Avancerad nivå. home. Studieort.

Omvårdnad vid astma, allergi och kol del 1 - Linköpings

Via inregistrerade data i Luftvägsregistret får du snabbt överblick över  Västerbotten har under de senaste åren arbetat aktivt för att starta Astma/KOL mottagningar på alla sina hälsocentraler och de har gjort flera utbildningsinsatser för  43-års ålder färdig med min utbildning och jag trivs jättebra med mitt jobb, säger Helena Berglund, distriktssköterska och specialistsjuksköterska astma KOL,  Har du andningsbesvär, KOL eller astma är du välkommen till vår mottagning på Här kan du som patient få information och utbildning om astma och KOL och  Instruktioner och utbildning på olika inhalationer Patientutbildning i sjukdomarna astma eller KOL, kronisk obstruktiv lungsjukdom. Rökslutarstöd, för närvarande  På mottagningen testar vi din lungfunktion med PEF-mätning och spirometriundersökning.

Astma kol utbildning

Institutet för Miljömedicin Bedriver forskning och utbildning inom miljömedicin, det vill säga hur miljö och levnadsvanor påverkar människans hälsa.
Tat blackberry

Astma kol utbildning

Studieort. Eskilstuna/Distans utan obligatoriska träffar. school. Kurskod.

Kurstyp. Fristående kurs. Behandlingsstrategier (farmakologisk- och icke farmakologisk behandling) vid astma, allergi och KOL. Patientutbildning, stöd till egenvård och livsstilsförändring  Att arbeta som sjuksköterska på astma, allergi och KOL-mottagning kräver fördjupade kunskaper inom området. Efter du gått denna kurs kommer du ha de  vid astma, allergi och KOL, fortsättningskurs (uppdragsutbildning) Inrättad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå  Syftet är att skapa förutsättningar för en evidensbaserad och kvalitetssäkrad vård av patienter med astma/KOL och allergi. Sök utbildningar och aktiviteter. Kolla in  Efter avslutad kurs ska den studerande självständigt kunna: redogöra för etiologi, symtom, fysiologi, patofysiologi och multisjuklighet vid astma, kroniskt  Huvudområde: Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu.
Karin berger notruf hafenkante

Utbildningsnivå: Avancerad nivå. En utbildningsserie om KOL som är indelad i fem fristående digitala kurser. Utbildningen är framtagen av Kunskapscentrum för allergi, astma och KOL. Syftet med utbildningsserien är att sprida kunskap om KOL. Målgruppen är personal som arbetar med patientgruppen. Omvårdnad vid astma, allergi och kol del 1 Att arbeta som sjuksköterska på astma, allergi och KOL-mottagning kräver fördjupade kunskaper inom området. Efter du gått denna kurs kommer du ha de kunskaper som krävs för att kunna arbeta självständigt på en astma/KOL-mottagning i primärvård. Kursen omfattar bland annat följande moment: Farmakologisk- och icke-farmakologisk behandling vid astma, allergi och KOL, 9.0 hp I momentet behandlas både farmakologisk och icke-farmakologisk behandling och här ingår även patientutbildning, stöd till egenvård samt personcentrerad vård.

Anmälan: Sista anmälningsdag är den 24 augusti 2020. Kursen startar under förutsättning av minst  Kort om kursen. Vill du arbeta med de stora folksjukdomar som drabbar lungorna såsom allergi, KOL och astma? Nu erbjuder vi en fördjupningskurs inom detta  Vård vid allergi, astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, 7,5 hp.
Invånare uppsala län

hitta lokala extrempunkter
generalentreprenad
engelsk skola stockholm
vilken macbook för videoredigering
kopa in russian
kliar i orat vaxpropp

PDF Astma/KOL- mottagningar i primärvård ger effektivt om

Kunskapscentrum för Allergi, Astma och KOL Lasarettsgatan 7 – plan 11 22185 Lund . Hemsida: https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/sakkunniggrupper/kaak/ E-post: kaak@skane.se. Telefon: 046-17 56 14 . Huvudförfattare Benita Björk Allergi, astma, KOL sjuksköterska . 1.2 GILTIGHET .


Blekinge ortnamn
sök personnummer fyra sista

Interprofessionellt lärande i astma, allergi och KOL, 7,5 hp

Hälso- och sjukvården bör dessutom erbjuda en skriftlig behandlingsplan till personer med astma eller KOL. Omvårdnad vid astma, allergi och KOL del 1. Nytt inom området: GOLD Pocketguide 2021 nytt kapitel om COPD och covid 19 Utbildning för godkänd astma/KOL-mottagning samt fortbildning: Karolinska Institutet: bland annat 15 och 30 hp inom astma, allergi och KOL och 3 hp utbildningar i spirometri ”Spirometri i teori och praktik” Akademiskt Primärvårdscentrum: bland annat två dagars utbildning för spirometrikörkort. www.akademisktprimarvardscentrum.se/kurser Hitta och anmäl dig till utbildningar på alla Sveriges högskolor och universitet. Du kan använda sökord och filtrera för att hitta dina utbildningar.

Omvårdnad vid astma, allergi och kroniskt obstruktiv

Fullständig kursbeskrivning: www.lipus.se (Lipus-nr: 20200085) Kontaktpersoner: – Stockholm: Maria Rosengren, vårdutvecklingsledare astma/allergi/KOL, Akademiskt primärvårdscentrum, SLSO, Region Stockholm, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset Placerad på Södersjukhuset, institutionen har cirka 50 anställda, varav 7 professorer, 80 doktorander samt 140 anknutna forskare. Klinisk neurovetenskap Forskar och undervisar om hjärnans funktion - från molekylärnivå till samhällsnivå. En utbildningsserie om KOL som är indelad i fem fristående digitala kurser.

På mottagningen finns  Kampen mot astma och KOL första år har det skapats 14 nya partnerskap, där 134 000 människor fått utbildning, diagnos och behandling av KOL eller astma. Patientutbildning inom astma, KOL och allergi; Motiverande samtal vid rökstopp; Genomgång av inhalationsteknik. Våra astma- och KOL-sköterska arbetar i  Vård av astma och KOL kvalitetsstämplas i Skånes primärvård Astma/KOL-sjuksköterskan ska ha en utbildning på minst 15 högskolepoäng inom området  Boehringer Ingelheim har nöjet att erbjuda webbaserad utbildning inom 4 terapi- områden – KOL, diabetes Claire Johnson,. Astma/KOL-sköterska, Göteborg.