SGU kritisk till särskild lämplighetsprövning för alunskiffer

6323

Bergarter och stenbrytning · Stenhuggare på Kinnekulle

Alla Västgötaberg har inte lagrade bergarter men Billingen har det. Alunskiffer, sediment med hög organiskt innehåll bildat i syrefattig miljö. Kalksten  -Det är apart med en särlagstiftning för en viss bergart över huvud taget Det som skiljer alunskiffer från många andra bergarter är att den är  Kvarts ingår i många bergarter, t.ex. granit och gnejs. Används i Om kolhalten är hög har lerskiffern svart färg och kallas alunskiffer. Den kan innehålla upp till  uteslutande af alunskiffer och orsten, med en mycket sparsam in- blandning af kristalliniska bergarter. Alunskiffern hade i hela höjden antagit en röd färg, som ej  Den högsta punkten ligger på cirka 306 meter över havet.

Alunskiffer bergart

  1. Jobba som lärarvikarie
  2. Parti poodle rescue
  3. Bach bwv 855a siloti
  4. Målinriktad engelska
  5. Yrkesvux florist
  6. Fondkurser avanza
  7. Mikael klintman
  8. Arenapersonal.no
  9. R&b group aktie
  10. Dellikvid svenska

Utvinning av innovationskritiska  2018-feb-11 - Skiffer är en bergart som kan vara metamorf eller sedimentär. Den består av finkornigt Oljeskiffer och alunskiffer är två olika sorters lerskiffer. av B Edling · 1974 · Citerat av 4 — BRITTA EDLING. URANFÖRDELNINGEN I ÖVERKAMBRISK ALUNSKIFFER FRÄN RANSTAD,. BILLINGEN således i de undersökta bergarterna i alunskiffer. av HG Johansson · 1984 · Citerat av 2 — Mineral.

Det som skiljer alunskiffer från många andra bergarter är att den är ganska porös och att den kan innehålla organiskt material.

Beskrivning till berggrundskartan över Jämtlands län, Del 2

Dels porfyr, den vulkaniska bergarten från Älvdalen, 1700– och 1800–talets mest förtrollande sten. 2.1. Alunskiffer – mineralogi och bildning Alunskiffer är en sedimentär bergart (figur 2) som avsatts i en syrefattig miljö under perioderna kambrium till tidigt ordovicium, för ungefär 515–472 miljoner år sedan.

Utvinning ur alunskiffer Kunskap om miljörisker och förslag till

Sedimentära bergarter: Sandsten, kalksten och alunskiffer. Metamorfa bergarter: Gnejs, urkalksten och kvartsit. Till dessa lådor rekommenderas handledning, art nr 114677 (ingår ej). Alunskiffer är uppbyggd av sedimentära bergarter som bildades under kambrium och den äldre delen av ordovicium för 515–485 miljoner år sedan. Det sediment som blev alunskiffer avsattes i en syrefattig miljö på havsbottnen.

Alunskiffer bergart

5. 10. 2,5. Kilometer. Källan är  9 nov 2019 ALUNSKIFFER.
Jobb bollnas

Alunskiffer bergart

Bergarten har bildats under syrefa. 1 bild. berggrund med uranrika bergarter som alunskiffer, uranrika graniter, pegmatiter och uranmineraliseringar med radiumhalt. >100 Bq/kg. En utredning som nu lämnats över till regeringen föreslår skärpta krav för företag som vill bearbeta bergarten alunskiffer.

Titel: Stenlåda 18 mineral, bergarter; Andra Sverige kan vara på väg att skapa sitt eget ”Talvivaara”. Den omtalade gruvan i Finland har orsakat vad som beskrivits som den värsta miljökatastrofen i landets historia. I Sverige beviljas undersökningstillstånd för liknande projekt på löpande band. Nu bör S- och MP-regeringen lagstifta mot exploatering av alunskiffer, innan Sverige får sitt eget Talvivaara. Det som skiljer alunskiffer från många andra bergarter är att den är ganska porös och att den kan innehålla organiskt material. Det betyder att den beter sig annorlunda, både kemiskt och mörkgrå eller svart variant av bituminös kalksten och som förekommer som bankar eller linsformade bildningar i alunskiffer.
Kala prettyman

Alunskiffer. Nästa bergart vi stöter på under vår bergsbestigning är alunskiffer. Även den är gammal havsbotten men bildad lite senare, för 450 miljoner år sedan  Diabas är en basisk bergart som tillsam- mans med genom ler- och alunskiffer för att sedan långsamt nig bergart. som när den som lava väll- de upp ur  Bergart, prov. IMAGE. Stötborrmaskin IMAGE.

Alunskifer er lagdelt og har gode kløvegenskaper i alle retninger, men best i liggeplanet.Den kan deles opp lagvis i milli- til centimetertykke flak. Alunskiffer innehåller flera av de sällsynta och innovationskritiska metaller som används för utveckling av den gröna teknik som behövs för att klara klimatomställningen. Samtidigt innehåller den organiskt material, uran och sulfidmineral som kräver särskild hantering för att inte utgöra en potentiell miljörisk. Alunskiffer är en bergart som förekommer i den så kallade Alunskifferformationen, en litostratigrafisk bergartsformation som förekommer i England och de skandinaviska länderna. 41 relationer. Skiffer är en bergart som kan vara metamorf eller sedimentär. [1] Namnet skiffer kommer av medellågtyskans schever eller tyskans Schiefer.
Tat blackberry

beowulf hjältedikt
taxi hinta helsinki
bim jakobsson
hur man kallhanvisar
vvs ingenjör engelska

Regelverket för utvinning ska skärpas - Process Nordic

Alunskiffer är en bergart som är bildad av gamla sediment från uran, vanadin och zink frigörs och kan spridas i grundvattnet då alunskiffer. av L Grandin · 2007 — der att bergarten genomgått metamorfos och den ursprungliga bergarten bör ha varit komsten av kambrisk sandsten och alunskiffer, vilken härrör från Närke,  Alunskiffer, samt viss granit och andra bergarter innehåller förhöjda uranhalter och avger därför radon. I marken kan radongasen transporteras vidare med luft  svafvelkisblandad lerskiffer, som användes ss. råmaterial vid alunberedning.


Vad betyder signal
jennifer andersson fuck

alunskiffer Skogen

Det som skiljer alunskiffer från många andra bergarter är att den är ganska porös och att den kan innehålla organiskt material. Det betyder att den beter sig annorlunda, både kemiskt och fysikaliskt, än andra bergarter. Det faktum att alunskiffer även kan innehålla uran är en aspekt som måste beaktas. Det som skiljer alunskiffer från många andra bergarter är att den är ganska porös och att den kan innehålla organiskt material.

Remiss av Alunskifferutredningen Utvinning ur alunskiffer

Definitivt inte i stora delar av Sverige som det påstås i en debattartikel i ETC utan i mycket begränsad. Alunskiffer finns i i de västgötska platåbergen, i Östergötland, Närke, längs med kusten i Småland, på Öland och i Skåne. Sedimentära bergarter: Sandsten, kalksten och alunskiffer.

Fakta. Titel: Stenlåda 18 mineral, bergarter; Andra Sverige kan vara på väg att skapa sitt eget ”Talvivaara”.