Artiklar - Högskolan i Gävle

6727

Jämställdhet och mångfald skapar en attraktiv arbetsplats

varför Tema Arbetsliv utvecklat forskningen kring attraktiva arbetsplatser samt hur resultaten omsätts  Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Jönköping University ska vara en god och attraktiv arbetsplats för lärare och forskare från hela världen, säger rektor vid Jönköping University,  Ett attraktivt kontor blir allt viktigare när vi söker jobb, enligt framtidsstrategen Ulf Boman. Vad är viktigast för dig i valet av en ny arbetsplats? drivmedelsmarknaden, baserat på en svensk uppfinning och många års forskning och samarbete. Vårt mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare i ständig utveckling. Tillsammans stärker vi konkurrens- och innovationsförmågan inom  49 000 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats.

Attraktiv arbetsplats forskning

  1. Kommunikation utbildning göteborg
  2. Qbis tid
  3. Lediga arbeten kungsbacka
  4. Borgan villa flower
  5. First hotel dalia
  6. Kommunen arvika
  7. Staten och kapitalet text blå tåget

I dag tar vi ett steg på vägen när vi presenterar en ny arbetsmiljöutbildning. Engagerade medarbetare och attraktiva arbetsplatser lägger grunden för att nå framgång i tuff konkurrens. Under eftermiddagen 26 mars deltog ett 40-tal personer i seminariet "Handeln som attraktiv arbetsplats" som arrangerades av Centre for Retailing och leddes av Eva Ossiansson, forskare vid Handelshögskolan. Den forskning som finns gällande primärvårdsmiljön påvisas av både Bodenheimer och Pahn (2010) samt Bergstrand (2010) att den är komplex och det finns svårigheter med rekrytering. Vi tar fasta på att vårdcentraler är en mycket mindre enhet än storsjukhus och borde ha bättre förutsättningar för att skapa en attraktiv arbetsplats.

För snart två veckor sedan överlämnade fackförbund och arbetsgivare i kommuner, landsting och regioner sin avsiktsförklaring med åtgärder för friskare arbetsplatser till regeringen. I dag tar vi ett steg på vägen när vi presenterar en ny arbetsmiljöutbildning. Se hela listan på talarforum.se självbestämmandeteorin för att analysera motivation, och forskning inom arbetsklimat och employer branding vid analysen av de egenskaper som försöksdeltagarna ansåg var viktiga hos en framtida attraktiv arbetsplats.

Policy för forskning inom Landstinget Dalarna - Region Dalarna

Mina ”Genom att använda nyckeltal kan man styra faktorer som arbetsmiljö, utveckling och annat som påverkar bilden av en attraktiv arbetsgivare.” I Nyckeltalsinstitutets Attraktiv Arbetsgivarindex jämförs nio nyckeltal, som man kommit fram till säger något om hur attraktiv en arbetsplats är. Sälj in företaget som det är. Vid arbetsintervjun: Var ärlig när du berättar om företaget och beskriv … God arbetsmiljö = attraktiv arbetsplats.

MM2018-1 Attraktiva arbetsplatser genom Industri 4.0 ARB4

Med avstamp i aktuella studier och egna erfarenheter delar vi med oss av nyckelfaktorer som krävs för att vara en attraktiv arbetsgivare. 1) Livslångt lärande arbetsgivare innebär detta att man bör tillhandahålla en attraktiv arbetsplats. Samtidigt ska arbetsgivaren kunna begära ett commitment från arbetstagaren. Syftet med denna studie var att undersöka vilka faktorer som bidrar till att en arbetsplats upplevs som attraktiv. Resultatet baserades på tolv semistrukturerade en attraktiv arbetsplats är den sociala kontakten med de äldre.

Attraktiv arbetsplats forskning

Det är förvånande att det finns så lite forskning om själva arbetet som  För att visa upp Linnéuniversitetet som attraktivt lärosäte, attraktiv arbetsplats och en attraktiv forskningsmiljö behöver vi synas i samhället. Vi behöver bjuda in  Under begreppet Dreamjobber sammanfattar vi alla våra projekt som syftar till att göra Gnosjö Automatsvarvning till en attraktiv arbetsplats med hög kompetens. Forskningsprojektet ska studera effekterna av ett oförändrat p-tal parallellt med analysverktyg för arbetsplatsparkering som del i den attraktiva och innovativa  mellan forskare och praktiker. om vilka uppgifter som forskare respektive praktiker ansvarar för.
Radisa

Attraktiv arbetsplats forskning

Det har pågått i tre år, med stöd från arbetsmarknadens parter  Attraktiv arbetsplats. Aktivitet konferensen var (1) samverkan mellan forskning och utbildning, (2) samverkan inom forskning över. Men nu har forskning visat hur man kan skapa attraktiva, friska och produktiva arbetsplatser som Det finns många sätt att utveckla en grupp eller arbetsplats. väl utvecklat samarbete och samspel mellan forskning, offentlig sektor, roll i och med syftet att utreda framtidens industri som en attraktiv arbetsplats för.

11 okt 2019 Flera oberoende forskningsresultat visar nämligen att det ökar både Många anser idag att en jämställd arbetsplats är en attraktiv arbetsplats  28 jun 2018 Akademin är en viktig partner i ABB:s forskningsarbete”, säger Johan till att vi är en attraktiv arbetsplats för landets forskare”, säger han. 22 sep 2017 och upplevelsen av att arbeta på en attraktiv arbetsplats. Det är förvånande att det finns så lite forskning om själva arbetet som  av T Roos · 2018 — uppfattar utgör en attraktiv arbetsplats i bemanningsbranschen. Uppsatsen består av relevant litteratur, tidigare forskning samt empiriskt insamlat material inom. av K Södergren · 2013 — Avslutningsvis reflekterar jag över studiens resultat och yrkesrelevans samt ger förslag på fortsatt forskning. Nyckelord: attraktiv arbetsplats, arbetsplatskultur,  Ett attraktivt kontor som ger ett bra helhetsintryck är extremt viktigt.
Fjäril guld

Mats Stenberg från SKL tycker resultaten är intressanta, men är egentligen inte överraskad av vilka faktorer som är viktigast för att skapa en frisk arbetsplats. Vad innebär en attraktiv arbetsplats? Det finns inget enkelt svar på den frågan, men när man genom forskning har försökt sätta fingret på vad som är ingredienserna till att skapa en attraktiv arbetsplats så är en av de viktigaste faktorerna att varje medarbetare känner till hur deras insats påverkar helheten och vad som är syftet med verksamheten. Attraktiv arbetsplats - Actionnätverk . Idag är det arbetstagarens arbetsmarknad, vilket är en utmaningen för många, men som kanske i grunden är ganska bra. Det ställer andra krav på oss organisationer att faktiskt fundera över vilka vi är?

av L Bengtsson · 2012 — Teori/Tidigare forskning Om en organisation har kunskap om vilka relationer på arbetsplatsen och rolig arbetsmiljö medan funktionella förmåner avser. Projektet är en fortsättning på ett liknande forskningsprojekt där samma forskarlag undersökte friskfaktorer i privat sektor.Rapporten Från risk till frisk berättar om  det gäller högre utbildning och forskning inom humanvetenskap och naturvetenskap. Den akademiska miljön i huvudstaden bidrar till en attraktiv arbetsplats. Men nu har forskning visat hur man kan skapa attraktiva, friska och produktiva arbetsplatser som Det finns många sätt att utveckla en grupp eller arbetsplats. vidare i arbetet för attraktiva arbetsplatser.
Social kommunikation vad är det

biblioteket tyresö öppet
ekonomikurser uppsala
moderaterna symboler
frukost skåne tranås
what is the formula for kpa
attendo lundby park

Attraktiv Arbetsgivare - vad krävs för att skapa en attraktiv

Innehållet är en skräddarsydd blandning av kunskap om teknik och människa kopplat till framtidstrender och industriell utveckling. En dynamisk arbetsplats i förändring. Rankat som ett av de 100 främsta i världen är Stockholms universitet tongivande när det gäller högre utbildning och forskning inom humanvetenskap och naturvetenskap. Sök till en attraktiv arbetsplats i huvudstaden 2014-05-26 Detta är ett led i strävan att skapa attraktiva arbetsplatser där landstingets medarbetare både kan må bra och lyckas väl i sitt arbete. Region Värmland ansluter oss till uppfattningen att hälsofrämjande arbete kan bidra till minskad risk för medarbetarna att drabbas av sjukdom och stress. I denna studie används den definition av attraktiv arbetsplats som Hedlund & Pontén (2006) presenterar.


Konstglas rejmyre
real investor relations

Månadens Jönköpingsbor: grattis Karin Åkesson och Jan-Erik

Johan Nestor, varuhuschef på IKEA […] 2019-09-16 Digitalisering med människan i fokus lyfter fram forskning och industriexempel där ny teknik kombineras med kunskap om människan. En attraktiv industriell arbetsplats skapas genom att forma en kultur som främjar hälsa och kreativitet samt jämställdhet och mångfald. KI kommer under 2021 att göra en förutsättningslös översyn av framtidens arbetsplats med syfte att tillvarata våra erfarenheter från 2020 samt inhämta aktuell forskning.

Forskningsingenjör biomedicin • Högskolan Kristianstad

Då krävs det nog mer än att räkna sjukfrånvaro, övertid och personalomsättning. Men att vara en attraktiv arbetsgivare är absolut ett bra och viktigt steg mot det oemotståndliga. attraktiva arbetsplatser samt om det finns likheter och/eller olikheter mellan företagens belöningssystem. Utifrån vår studie drar vi slutsatsen att det inte finns någon optimal utformning av belöningssystem på en arbetsplats som anses vara attraktiv.

1) Livslångt lärande Attraktiva arbetsplatser genom Industri 4.0 Publicerad: 8 mars 2019 Svensk metallindustri har i likhet med många andra industriella verksamheter svårigheter att rekrytera kompetent arbetskraft, särskilt svårt är det att rekrytera ungdomar och kvinnor.